Software Development

ฤา Software กำลังจะครองโลก? ส่องการเปลี่ยนแปลงสำคัญของซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนโลก และธุรกิจ พร้อมความน่าจะเป็นในอนาคต!

หากย้อนเวลากลับไปสัก 10-15 ปีก่อนหน้านี้ คำว่า Software คงไม่เป็นที่คุ้นหูของผู้คนส่วนใหญ่เท่าไหร่นัก เพราะคำว่าซอฟต์แวร์จะสื่อถึงภาพของโปรแกรมที่รันอยู่บนอุปกรณ์ หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ อีกต่อหนึ่ง แต่หลังจากช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาจนถึง ณ ตอนนี้ ซอฟต์แวร์พัฒนาไปมากกว่านั้นเยอะ และกำลังกลืนกินพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆ ไปทีละน้อยด้วย การเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการเข้ามาของ “เทคโนโลยีเสมือนจริง” หรือ Virtualization ที่ค่อยๆ เข้ามาแทนที่การทำงานของ Hardware ทีละเล็กละน้อย โดยบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ทำการควบรวมเซิร์ฟเวอร์หลายๆ แห่งเข้าด้วยกัน แล้วใช้งานบน Virtual Server แทน เพื่อลดการใช้ฮาร์ดแวร์ลง และเป็นการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งการทำเช่นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รายต่างๆ ที่จะมีลูกค้าสั่งผลิต หรือความต้องการซื้อลดลง แต่จะส่งผลดีต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้น และคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้ซื้อนั่นเอง การใช้งาน Software แทนที่ Hardware ไม่เพียงแต่ประหยัดต้นทุนได้อย่างเดียว แต่ว่า Software ยังทลายข้อจำกัดด้านการทำงานบางอย่างที่เป็นปัญหาบน Hardware โดยตรงด้วย อย่างเช่นปัญหาด้านเวลาในการทำงาน หรือการประมวลผล เพราะ Software ที่ถูกสร้างให้เป็น Virtual Hardware […]