กรรมการบริหาร ClickNext ร่วมแบ่งปันความรู้ และแนะแนวประสบการณ์การทำงานให้กับนศ.คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู” เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ คุณศุภยศต้องการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ และการทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเรื่องการทำงานในสนามจริงหลังจากจบการศึกษามาแล้ว รวมไปถึงสายอาชีพต่างๆ ที่นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษา และสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานด้วยRelated Articles

See All Post

เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Thailand e-Commerce Awards 2024 ครั้งแรกของไทย

ครั้งแรกของประเทศไทย กับงานประกาศรางวัลสำหรับธุรกิจ e-Commerce  Thailand e-Commerce Awards 2024 งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ที่มอบรางวัลให้กับธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม ที่ช่วยสนับสนุนอีคอมเมิร์ซไทยให้เติบโต ขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไปในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai E-Commerce Association) และ Clicknext ก็ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สนับสนุน และร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลในงานอันทรงเกียรติครั้งแรกของประเทศไทยด้วย…

Loading