Clicknext เข้าประเมิน ISO/IEC 29110 ผ่านทางออนไลน์

สำหรับชาว Clicknexter แล้ว การประเมิน ISO ในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่ง ที่เราพยายามยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านซอร์ฟแวร์ เพื่อเป็นการันตีให้กับลูกค้าว่า ซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาให้ มีคุณภาพ และศักยภาพมากพอที่จะช่วยให็ธุรกิจของลูกค้าเติบโตขึ้นได้จริง

ISO/IEC 29110 เป็นมาตรฐานในการรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ประเภทซอร์ฟแวร์ ให้แก่ผู้ประกอบการณ์ หรือองค์กรที่มีขนาดเล็ก เราถึงมีการปรับปรุง เพื่อให้บริษัท Clicknext มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล

 

เหตุผลที่เราทำ ISO/IEC 29110 ก็เพื่อ

  • ยกระดับการพัฒนาซอฟท์แวร์ ทั้งงานภายใน และงานของลูกค้า
  • จัดทำเอกสารสรุปงานทุกครั้ง เพื่อลดปัญหา การลืม Requirement และลืม Spec 
  • เพื่อให้การพัฒนาซอฟท์แวร์ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
  • มีการจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
  • มีที่อยู่การจัดเก็บเอกสาร และ Source code แบบชัดเจน
  • ตรวจสอบกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อลดปัญหาในการทำงาน

ถึงแม้ว่าเราจะ Work From Home แต่เรายังพัฒนากันอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด 🙂Related Articles

See All Post

Clicknext มอบทุนการศึกษา ให้นิสิตสหกิจดีเด่นประจำปี 2563

ที่ Clicknext เรามีโครงการสหกิจศึกษาต่อเนื่องในทุกปี เพราะเป้าหมายหลักของเราคือต้องการให้น้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่อยู่ภายนอกห้องเรียน ให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้ฝึกฝน และเติบโตได้จากประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อที่จะให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ สามารถวางแผนอนาคต และเลือกเส้นทางอาชีพการงานที่เหมาะกับตัวเองได้ นอกจากนี้เรายังมอบทุนการศึกษาให้กับ น้องๆนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ถ้าน้องทำดี…

Loading