MakeWebEasy ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ในงาน ATSI-Digital Entrepreneur Award 2022

MakeWebEasy ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ในงาน ATSI-Digital Entrepreneur Award 2022

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดรางวัล

“ ผู้ประกอบการดีเด่น ด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กร (ATSI-Digital Entrepreneur Award) ประจำปี 2565 “

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรที่เป็นตัวอย่างของความเชื่อมั่นในการนำซอฟต์แวร์ไทยไปใช้ในองค์กร และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ไทยที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องภายในองค์กร 

Clicknext จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หนึ่งในโปรดักซ์ของเราอย่าง MakeWebEasy ซอฟต์แวร์ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยได้ใช้และขับเคลื่อนธุรกิจสู่โลกดิจิทัล ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2565 (ATSI-Digital Entrepreneur Award)

โดยมีคุณเจน-เจนจีรา นุ่มประเสริฐ Sale Director ของ MakeWebEasy เป็นตัวแทนของเราไปรับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อนวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ATSI-Digital Entrepreneur Award 2022

ClickNext ขอขอบคุณสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่เล็งเห็นผลงานของทางบริษัท และเราพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ไทย และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพของไทย

 Related Articles

See All Post
Loading