5 ทักษะที่ Business Analyst ที่ดีต้องมี!

Business Analyst (BA) หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจเป็นอาชีพที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเป็น ก่อนอื่นเลยน้ำฝนกล่าวถึงขอบเขต และเป้าหมายงานคร่าว ๆ ที่ Business Analyst จะต้องทำนั้นมีอะไรบ้าง ส่วนตัวน้ำฝนขอเปรียบ Business Analyst ว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบงานใดระบบงานหนึ่ง เพราะ Business Analyst จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับลูกค้าเพื่อ Get Requirement

กล่าวคือ การไปพูดคุยหรือประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของงานว่ามีรายละเอียดอย่างไร อะไรบ้าง จากนั้น Business Analyst จะต้องมาทำการสรุปความต้องการให้กับทีมทำงานทราบถึงรายละเอียดงานที่จะต้องทำ และเข้าใจในแบบเดียวกับเรา จนไปสู่กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนี่แหละทำให้การทำงานของ Business Analyst มีความท้าทายอย่างมาก เพราะ Business Analyst จะต้องใช้หลายทักษะในเวลาเดียวกัน

โดยบทความนี้อยากจะขอเล่าในมุมของน้ำฝนเองว่า ถ้าหากเราอยากจะเป็น Business Analyst (ที่ดี) หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า BA ก็ได้ เราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างค่ะ

 

1.ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)

การสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากที่ BA จะต้องใช้ในการทำงาน เพราะ BA จะเป็นผู้ที่ต้องประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่ง Business Requirements และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2.ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากที่ BA ได้ทำการศึกษา รวบรวม Business Requirements มาแล้วนั้น BA จะต้องทำการวิเคราะห์ เพื่อออกแบบ Software ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย จากนั้น BA จะต้องทำการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Software Specification ดังนั้น ถ้าหาก BA ทำการวิเคราะห์ผิดพลาด หรือไม่ตรงตาม Business Requirements ขององค์กรจริง ๆ นั้น ก็จะทำให้การทำงานในขั้นตอนของการพัฒนานั้นไม่ตอบโจทย์และไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ขององค์กรนั้น ๆ ได้

3.ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ 

โดยจะขอยกตัวอย่างคร่าว ๆ ดังนี้ 

 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เนื่องจาก BA จะต้องใช้สำหรับการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกแบบวิเคราะห์ Software 
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบ UI (User Interface) โดย BA จะเลือกใช้เครื่องมือตัวใดก็ได้ตามถนัด หรือบางองค์กรก็จะมีเครื่องมือที่ระบุว่าจะต้องใช้แบบเดียวกันเพื่อให้รูปแบบของการออกมาในรูปแบบเดียวกัน โดยจะขอยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สำหรับการออกแบบ UI ดังนี้ 
  1. Sketch App
  2.  Figma
  3. Adobe XD
  4.  Invision
  5. Proto.io

4.ทักษะความรู้เฉพาะด้านในสายธุรกิจขององค์กรที่จะเข้าไปทำการพัฒนาระบบ 

เนื่องจากงานที่ BA จะต้องทำนั้นจะต้องอาศัยการมีองค์ความรู้รอบตัวอย่างหลากหลายเพื่อที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ เช่น การธนาคาร, การขนส่ง, โลจิสติกส์ เป็นต้น เพราะถ้าหาก BA ขาดความรู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ ในการที่ BA จะต้องสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละองค์กรนั้น จะไม่สามารถทำการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้

5. ทักษะความรู้ในด้านภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่งในระดับดี

จากที่ได้กล่าวไว้ที่ข้อ 1 ว่า BA จะต้องประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร BA จึงจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ในด้านภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยนั้น ก็เพื่อจะสามารถต่อยอดเรื่องการสื่อสาร โต้ตอบระหว่างบุคคลในองค์กร และนอกองค์กรได้อย่างเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือแกผู้ที่เกี่ยวข้อง และถ้าหาก BA เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ในระบบที่ดีมาก ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ BA สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Software ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์เริ่มแรกเลยล่ะ

 

หลังจากที่ได้ทราบกันไปคร่าว ๆ แล้วว่า BA หรือ Business Analyst  นั้นต้องใช้ทักษะใดบางในการทำงาน

ผู้ที่มีความสนใจงานตำแหน่งนี้มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ คิดว่าตัวเองมีครบทุกข้อตามที่ได้กล่าวไป หรือมีทักษะใดนอกเหนือจากนี้ที่คิดว่าตัวเองสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการทำงานในตำแหน่ง Business Analyst  นี้ได้กันบ้างคะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้อ่านจะมีทักษะใด หรือขาดทักษะใดไปนั้น นี่ไม่ใช่ปัญหาของการที่จะก้าวเข้ามาสู่สายงาน Business Analyst นี้นะคะ เพราะทุกทักษะที่น้ำฝนได้กล่าวไปนั้น ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ชำนาญได้ค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการความท้าทาย และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ Business Analyst ถือว่าเป็นอีกอาชีพที่รอคุณเข้ามาวิ่งเล่นในสนามอยู่ค่ะ Related Articles

See All Post

เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Thailand e-Commerce Awards 2024 ครั้งแรกของไทย

ครั้งแรกของประเทศไทย กับงานประกาศรางวัลสำหรับธุรกิจ e-Commerce  Thailand e-Commerce Awards 2024 งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ที่มอบรางวัลให้กับธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม ที่ช่วยสนับสนุนอีคอมเมิร์ซไทยให้เติบโต ขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไปในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai E-Commerce Association) และ Clicknext ก็ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สนับสนุน และร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลในงานอันทรงเกียรติครั้งแรกของประเทศไทยด้วย…

Loading