บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด รับบมอบโล่สมนาคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับบมอบโล่สมนาคุณผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นปีที่ 2 ซึ่งรางวัลนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปสนับสนุน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ทั้ง Web Development, iOS, Android, Linux Administrator, Business Analysis  ในด้านการจัดค่าย และการจัดโครงการ Clicknext camp เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับน้องนิสิตนักศึกษา คณะ วิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มี คุณ ณัฐพล กาชู ผู้บริหารบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด เข้ารับมอบโล่ในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ทางคณะ วิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ที่ให้โอกาศ ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการพัฒนาน้องๆ นิสิตให้เติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาวงการไอทีของประเทศไทยRelated Articles

See All Post
Loading