ClickNext รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพ” จากวิทยาอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ClickNext ผู้นำด้านธุรกิจ IT & Software ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พร้อมรับเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่นด้วย

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับมอบ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา และเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่น ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ และปฏิบัติทักษะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูฝึกในสถานประกอบการที่ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ พร้อมให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ซึ่งพิธีการมอบโล่รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกRelated Articles

See All Post
Loading