Clicknext เสริมทัพ ม.บูรพา จัดค่าย OOSD สนับสนุน Software Engineer เลือดใหม่

          คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดค่าย OOSD (Open Source Software Developers) หรือ ค่ายพัฒนาซอฟท์เเวร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2562 การจัดค่ายนี้มีจุดประสงค์หลัก เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา เเละเน้นการทำงานกันเป็นทีม ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

          อย่างที่เราทราบกันดีว่าวงการซอฟต์แวร์บ้านเรากำลังแข่งขันกันอย่างหนัก ทั้งด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการสร้างขุมกำลังนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความรู้ความสามารถ เสริมรากฐานให้แข็งแกร่ง วิ่งตามโลกเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  

          ซึ่งบริษัทคลิกเน็กซ์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเด็กไทยให้เติบโตเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงได้ให้การสนับสนุนเหล่านักเรียน นักศึกษามา เช่น การเปิดคลาสสอน ฝึกอบรม work shop และให้ทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่อง         

          ค่าย OOSD ระหว่างวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2562 ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมล่าสุดที่บริษัทคลิกเน็กซ์ จำกัดได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ให้น้องๆนักศึกษาภาควิชาวิศวะกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้ามาเข้าค่ายเพื่อฝึกกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนแสดงผลงาน ภายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ที่กินนอนไปด้วยกัน


          โดยกิจกรรมภายในค่ายนี้ จะมีการเเบ่งทีมกันจำนวน10 ทีม ออกแบบและพัฒนาระบบด้วยกระบวนการทำงานแบบ Agile methodology เเละให้น้องๆได้สร้างผลงานเเละโชว์ของกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  

          ซึ่งทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้เดินทางเข้าร่วมในวันนั้นด้วย ผลงานของน้องๆจะเจ๋งเเค่ไหน เราไปชมบรรยากาศกัน

          สุดท้าย นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับการสัมผัสบรรยากาศการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หากเปรียบเทียบกับโลกที่น้องๆ จะต้องออกไปเผชิญในอนาคต

          แต่พวกเราชาวคลิกเน็กซ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจุดประกายเล็กๆแบบนี้แหละ จะช่วยสร้างขุมกำลังนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ประเทศไทยแข็งแกร่ง และต่อสู้ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลกได้ในอนาคตRelated Articles

See All Post
Loading