Clicknext มอบทุนการศึกษา ให้นิสิตสหกิจดีเด่นประจำปี 2563

ที่ Clicknext เรามีโครงการสหกิจศึกษาต่อเนื่องในทุกปี เพราะเป้าหมายหลักของเราคือต้องการให้น้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่อยู่ภายนอกห้องเรียน ให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้ฝึกฝน และเติบโตได้จากประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อที่จะให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ สามารถวางแผนอนาคต และเลือกเส้นทางอาชีพการงานที่เหมาะกับตัวเองได้

นอกจากนี้เรายังมอบทุนการศึกษาให้กับ น้องๆนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
ถ้าน้องทำดี พี่ก็พร้อมให้เสมอ 🙂Related Articles

See All Post
Loading