Clicknext นำทีม SMSMKT ร่วมหารือกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อพัฒนาการให้บริการ SMS ประจำปี 2566

Clicknext นำทีม SMSMKT ร่วมหารือกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อพัฒนาการให้บริการ SMS ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา 

คุณวิน-ศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหารบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัดและทีมงาน SMSMKT ของเรา ได้มีโอกาสไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการ ” โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ประจำปี 2566 ” 

ร่วมกับคุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคุณศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ ที่ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและได้มาร่วมหารือกันในโครงการนี้ด้วยค่ะ

โดยคลิกเน็กซ์ได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม นำ ระบบส่งข้อความสั้น หรือ ระบบ SMS มาใช้งานร่วมกับ ระบบ One Time Password (OTP) ซึ่งเป็นชุดรหัสผ่านสำหรับใช้งานครั้งเดียวในการยืนยันตัวตนบุคคล เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ระบบ SMS จะถูกใช้งานในการแจ้งเตือนการชำระเงินสมทบ เพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ด้วยเหตุจากการขาดส่งเงินสมทบ พร้อมทั้งให้บริการแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตนนั่นเองค่ะRelated Articles

See All Post
Loading