Fun Friday Bootstrap In-House Training!

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้จัดทำ OKRs ขึ้น โดย OKRs ของแผนกทรัพยากรบุคคล คือ จัดอบรมภายใน หรือ “Fun Friday” เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเเต่ละคนได้

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทางแผนกทรัพยากรบุคคล เเละเเผนก Hybrid ได้จัด Fun Friday ครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งสอนโดยมหาเทพ ติ เเห่งทีม Hybrid โดยอบรมในหัวข้อ Bootstrap Framework 4 ให้กับเหล่า Developer ในบ้าน Clicknext ของเรา

ถ้าให้พูดถึง Bootstrap?

Bootstrap คือชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ Javascript เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือ รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User Interface) เราจึงสามารถเรียก Bootstrap ว่าเป็น Front-end framework คือใช้สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท Server Side Script อย่าง PHP, Python หรือภาษาอื่น ๆ

โดยหัวข้อการอบรมครั้งนี้เเบ่งเป็น
– เเนะนำ CSS เบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก CSS เเละเเนะนำ SASS ซึ่งเป็น Tool ที่สนับสนุกการเขียน CSS ได้รวดเร็ว เเละสนุกขึ้น
– เเนะนำ Bootstrap Framework + Tips เล็กๆน้อยๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอบรมจะสนุกสนาน และได้ความรู้เพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหน ไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยRelated Articles

See All Post
Loading