Kotlin Multiplatform เขียนโค้ดครั้งเดียวใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่กว่าที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือออกมาสำเร็จ 1 แอปพลิเคชัน จะต้องแยกเขียนทั้ง Kotlin สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ Swift สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS แต่ในปัจจุบันเราสามารถนำ Kotlin Multiplatform มาช่วยลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือได้

 

Kotlin Multi Platform คืออะไร ?

Kotlin Multiplatform คือ SDK ของ Kotlin ที่ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเขียนในส่วนของ Application Logic และนำไปใช้ได้กับทั้ง Android และ iOS โดยจะใช้ Android Studio เป็นเครื่องมือในการพัฒนา แต่สำหรับการ Compile เพื่อนำไปใช้ต่อบน iOS ก็ยังจำเป็นต้องมี XCode อยู่ในเครื่องเดียวกัน ทำให้การใช้ Kotlin Multiplatform จะยังคงพัฒนาได้บนเครื่อง MacOS เท่านั้น

สิ่งที่สามารถเขียนใน Kotlin Multiplatform ได้เช่น

 1. การเขียน Logic ต่างๆภายใน Application 
 2. การเรียกเซอร์วิสต่างๆ และจัดการข้อมูลที่ได้รับมาให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน
 3. การจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล 
 4. การกำหนดการตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชัน
 5. เขียน Unit Test เพื่อทดสอบความถูกต้องในการเขียน

ข้อดี ?

 1. ลดต้นทุน จำนวนคน และระยะเวลาในการพัฒนาโดยการเขียนครั้งเดียวและ Compile มาเป็น .jar และ .framework เพื่อให้ iOS และ Android นำมาใช้งานต่อได้
 2. ทำให้เราแยกโค้ดในส่วนของ Application Logic และส่วนแสดงผลหน้าจอที่จะต้องเขียนบน Native Kotlin/Swift ออกจากกันชัดเจนทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ และง่ายต่อการดูแลแก้ไข
 3. มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันทั้งสองแพลตฟอร์มจะแสดงผลข้อมูล และมี Logic ที่ตรงกันเพราะใช้โค้ดเดียวกัน
 4. ไม่ต้องเรียกรู้ภาษาใหม่เพราะใช้ Kotlin ในการเขียน ผู้พัฒนาที่เคยพัฒนา Android Application สามารถเรียนรู้ได้ง่าย
 5. ประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าการเขียนด้วย Native Application
 6. Kotlin เป็นภาษาหลักในการพัฒนา Android ที่ Google สนับสนุนเป็นตัวยืนยันว่า Kotlin Multiplatform จะถูกพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นไปเรื่อยๆอีกนาน

ข้อเสีย ?

 1. ในส่วนของการแสดงผลยังคงต้องเขียนด้วย Native Application Kotlin และ Swift อยู่
 2. บางฟังก์ชั่นที่ Kotlin Multiplatform ยังไม่สามารถใช้งานได้ก็จำเป็นต้องเขียนแยกตามแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่
 3. ยังอยู่ในเวอร์ชัน Beta ทำให้ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนา และยังมี Multiplatform Library ให้ใช้ไม่มาก

 

ในปัจจุบัน Kotlin Multiplatform ยังคงเป็นเวอร์ชัน Beta อยู่ แต่มีการอัพเดทเรื่อยๆทั้งตัว SDK ของ Multiplatform และ Multiplatform Library ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ kotlinlang.org

 Clicknext เรามีทีมงานพัฒนา Mobile Application มืออาชีพ มากประสบการณ์ พร้อมดูแลและให้คำแนะนำลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้แอปพลิเคชันที่มีความทันสมัย สวยงาม มีฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามความต้องการของอย่างแท้จริงค่ะRelated Articles

See All Post
Loading