วิธีปรับปรุงให้ Android Application เผยแพร่บน AppGallery ได้

ปัจจุบันอุปกรณ์ Huawei รุ่นใหม่ที่ทำงานบนระบบปฎิบัติการ Android ไม่สามารถโหลดโปรแกรมผ่านช่องทาง Google Play และมีช่องทางในการติดตั้งแอพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ Huawei เองโดยมีชื่อว่า App Gallery ดังนั้นหากผู้พัฒนาต้องการขยายฐานผู้ใช้งาน ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ให้ได้มากที่สุด ก็ควรจะต้องพัฒนาแอพพลิเคชันให้รองรับการติดตั้งบนอุปกรณ์ Huawei และเผยแพร่บน App Gallery

ขั้นตอนในการเตรียมแอพพลิเคชันให้พร้อมสำหรับนำขึ้น App Gallery ก็มีดังนี้

 

1. สร้างบัญชีสำหรับผู้พัฒนา 

เข้าไปสร้างบัญชีสำหรับผู้พัฒนาได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://developer.huawei.com

2. สร้าง My Product ใหม่

หลังจากสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการสร้าง My Project ให้ผู้พัฒนาเข้าไปที่ My Project เลือก Add Project 

 

ตั้งชื่อโปรเจค

 

หลังจากสร้างโปรเจคสำเร็จ ได้มีปุ่ม Add app เพิ่มขึ้น มาซึ่งจะทำให้เราสามารถสร้างแอพลิเคชั่น ของเราได้ ในขั้นตอนต่อไป

 

3. สร้างแอพพลิเคชัน

ระบุข้อมูลต่างๆของแอพพลิเคชันซึ่งเราสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับข้อมูลแอพพลิเคชันของเราบน Google Play ได้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมบัญชี สำหรับเผยแพร่แอพพลิเคชัน

 

4. ตั้งค่า SDK

ดาวน์โหลดไฟล์ agconnect-service.json ไปวางที่ตำแหน่งเดียวกันกับไฟล์ google-services.json 

 

5. เพิ่มที่อยู่ Maven ที่ไฟล์ build.gradle

Project-level build.gradle

allprojects {

    repositories {

            // Add the Maven address.

            maven {url ‘http://developer.huawei.com/repo/’}

    }

}

buildscript{

    repositories {

        // Add the Maven address.

        maven { url ‘http://developer.huawei.com/repo/’ }

    }

    dependencies {

        // Add dependencies.

        classpath ‘com.huawei.agconnect:agcp:1.3.1.300’

    }

}

 

Project-level build.gradle

dependencies {

    // Add dependencies.

    implementation ‘com.huawei.agconnect:agconnect-core:1.3.1.300’

}

// Add the information to the bottom of the file.

apply plugin: ‘com.huawei.agconnect’

 

 

6. พัฒนาแอพพลิเคชันให้รองรับทั้ง Google Mobile Service (GMS) และ Huawei Mobile Services (HMS)

ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ว่ารองรับการทำงานของ GMS หรือ HMS ด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

GoogleApiAvailability.getInstance().isGooglePlayServicesAvailable(context)

HuaweiApiAvailability.getInstance().isHuaweiMobileServicesAvailable(context)

 

เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับการทำงานใด และเรียกใช้งานฟังก์ชันที่รองรับการทำงานนั้นๆเช่น

if(GoogleApiAvailability.getInstance().isGooglePlayServicesAvailable(context) == ConnectionResult.SUCCESS)

{

     openGMSMap()

}else if(HuaweiApiAvailability.getInstance().isHuaweiMobileServicesAvailable(context) ==  == ConnectionResult.SUCCESS){

   openHMSMap()

}

 

7. ระบุข้อมูลต่างๆของแอพพลิเคชัน

ระบุข้อมูลต่างๆของแอพพลิเคชันเพื่อแสดงผลในหน้า App Gallery โดยสามารถระบุข้อมูลเฉพาะภาษาตั้งต้นหรือเลือกเพิ่มข้อมูลตามภาษาของผู้ใช้ได้

8. อัพโหลดไฟล์ APK หรือ AAB 

หลังจากระบุข้อมูลต่างๆของแอพพลิเคชันเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการส่งไฟล์ติดตั้งแอพพลิเคชันไปให้ทาง Huawei ตรวจสอบ

กดไปที่ Version/Upgrade และอัพโหลดไฟล์ติดตั้ง จะเป็นไฟล์นามสกุล .apk หรือ .aab ก็ได้ หลังจากผู้พัฒนากด Submit 

 

หลังจากทำทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น ก็จะเป็นการรอตรวจสอบแอพพลิเคชันของทาง Huawei เมื่อทาง Huawei ตรวจสอบแอพพลิเคชันเรียบร้อยแล้วแอพลิเคชันก็ของเราก็จะได้รับการเผยแพร่บน App Gallery

ในรายละเอียดการพัฒนา Service ของ HMS ผู้พัฒนาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  https://developer.huawei.comRelated Articles

See All Post

ยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโรงพยาบาล ด้วย AI และ Automation

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว! และเป็นที่น่าตกใจเมื่อหลายโรงพยาบาลในไทยถูกโจรกรรมข้อมูลในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบต่อความปลอดภัยของระบบและข้อมูลเท่านั้น แต่ยังส่งผลทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย การให้บริการคนไข้ล่าช้า ค้นหาประวัติเก่าไม่ได้ ผู้ป่วยนับพันล้นโรงพยาบาล และยังกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกด้วย   ทำไมโรงพยาบาล จึงตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี? แฮกเกอร์สามารถขายข้อมูลทางการแพทย์ และการเรียกเงินค่าไถ่จากผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วบน Dark web ด้วยความสามารถของ Ransomware ในการล็อคข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย และระบบการให้บริการผู้ป่วย ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้…

ขอเชิญร่วมงาน Innovation & Security For Future Healthcare สัมมนาพิเศษสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

ปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล นำมาซึ่งความท้าทายในการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว, ความต้องการรับบริการด้านสาธารณสุขจากระยะไกล โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล, การเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว หรือการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้งานมากขึ้น   ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ ปัญหาเรื่องความปลอดภัย, ปัญหาข้อมูลรั่วไหล, ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ตลอดจนปัญหาความเสถียรของระบบ ดังนั้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข…

Loading