Smart Classroom คืออะไร? ยกระดับการเรียนการสอนให้หน่วยงานคุณ

เมื่อก่อน ถ้าเรานึกถึงห้องเรียนก็จะมีภาพของห้องที่มีกระดานดำ หรือ Whiteboard ปากกา ดินสอ กระดาษ หนังสือเรียน มีคุณครู นักเรียน และจะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ปัจจุบันภาพที่เรานึกถึงจะแตกต่างออกไปจากเดิม เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการศึกษามากขึ้น

ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนาต่างๆ คงเคยได้ยินคำว่า “Smart Classroom” หรือห้องเรียนอัจฉริยะมาหลายปีแล้ว ซึ่งอาจจะตีความได้ต่างๆ กัน แท้จริงแล้วห้องเรียนอัจฉริยะคืออะไร? มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างไร? และเราจะเปลี่ยนห้องเรียนเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นห้องเรียนอัจริยะอย่างไร? วันนี้เรานำข้อมูลมาแชร์กันค่ะ

 

Smart Classroom คืออะไร?

Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะ หมายความรวมถึง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, เทคโนโลยี Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และการออกแบบห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีภาพ เสียง ระบบการเชื่อมต่อ โปรแกรม ซอฟแวร์เพื่อการเรียนรู้ และการเชื่อมต่อออนไลน์ มาผสมผสานกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน-ผู้เรียน มีฟังก์ชั่นเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้สอนและผู้เรียน

ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, เทคโนโลยี AR, VR นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก สามารถนำมาใช้ได้เลยตามความต้องการของผู้สอน และผู้เรียน

 

แต่ในการ “ออกแบบ”  Smart Classroom นั้นจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการออกแบบ เพื่อให้เทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

ตัวอย่างง่ายๆ ของการออกแบบ Smart Classroom เช่น การติดตั้งจอสัมผัสอัจฉริยะ (ที่นอกจากจะเป็นหน้าจอแสดงผลแล้ว ยังเป็นจอแบบสัมผัสที่ใช้มือขีดเขียน-ลบข้อความได้ แชร์ข้อมูลจากอุปกรณ์ผ่าน WiFi แถมมีกล้อง Webcam, ไมโครโฟน, ลำโพงในตัว และฟีเจอร์อัจริยะอื่นๆ) , ร่วมกับติดตั้งกล้องหมุนติดตามผู้บรรยายอัตโนมัติ และเครื่องบันทึกพร้อมถ่ายทอดสดอัตโนมัติในห้องเรียน จะช่วยให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Live Streaming ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้จากทุกที่ได้แบบเรียลไทม์, สามารถบันทึกบทเรียนและบรรยากาศการเรียนได้อัตโนมัติ เพื่อให้นักเรียนทบทวนบทเรียนย้อนหลังผ่านวีดีโอได้ค่ะ ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะ การวางระบบ Smart Classroom นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การนำอุปกรณ์ IT หรือโปรแกรมต่างๆ มารวมกันเท่านั้น แต่จะต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว มีประสิทธิภาพ เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้มีประสบการณ์ในการวางระบบเนื่องจากจะต้องคำนึงถึง

 • การนำเข้าของสัญญาณภาพ และเสียงที่มีคุณภาพ
 • คุณภาพระบบ IT infrastructure เช่น สัญญาณ Internet จะต้องเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 • การคำนวณระยะ และรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องให้เหมาะสม
 • ออกแบบ และเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเหมาะสมกับขนาดของห้อง โดยยึดคุณภาพที่ดีที่สุดเป็นสำคัญ

การวางระบบ Smart Classroom นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานจริงของสถาบันนั้นๆ ว่าต้องการจัดการเรียนการสอนแบบใดบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบการผสมผสานการเรียนแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย

 • การเรียนออนไลน์ หรือการเรียนจากระยะไกล (Online Learning)
 • การเรียนในห้องเรียน (Onsite Learning)
 • การเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
 • การเรียนการสอนแบบสด (Live Learning) ผ่านการโปรแกรม Streaming หรือ Conference

 

Smart Classroom ควรส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ดังนี้

Showing : นำเสนอข้อมูลได้หลากหลาย

Management : บริหารจัดการได้ง่ายดาย

Accessible : เข้าถึงการเรียนรู้ได้จากทุกที่

Real-time Interactive : เรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน

Testing : รองรับการทำแบบทดสอบการเรียนรู้

 

Smart Classroom มีประโยชน์อย่างไร?

 • Flexible Learning

สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกัน เช่น ผู้เรียนบางคนอาจเหมาะกับการเรียนด้วยตำราแบบเดิมในห้องเรียน, ผู้เรียนบางคนอาจจะเรียนรู้และจดจำได้ดีกว่า เมื่อมองเห็นภาพเสมือนจริงจากอุปกรณ์ AR, ผู้เรียนบางคนชื่นชอบและมีสมาธิมากกว่าเมื่อเรียนออนไลน์, ผู้สอนสามารถใช้จอสัมผัสอัจริยะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบรรยาย เป็นต้น

 • Time saving

สามารถสร้าง วางแผนบทเรียน จัดการเรียนการสอนได้รวดเร็วเพียงไม่กี่คลิก และทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เสมอและเข้าถึงได้ทันที จึงไม่ต้องเสียเวลากับการตามหาตำรา และไม่ต้องถ่ายเอกสารเหมือนเมื่อก่อน

 • Excitement and Engagement

ดึงดูดผู้เรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น จอสัมผัสอัจริยะ สามารถแชร์ข้อมูลได้ง่ายผ่าน WiFi, เทคโนโลยีภาพและเสียงคมชัด, การเข้าถึงห้องเรียนได้จากทุกที่, สามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ตามต้องการ หรือ สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้

 • Accessible Education

ห้องเรียนอัจริยะ ช่วยให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จากบทเรียนออนไลน์ต่างๆ

 • Interactive Lessons

ห้องเรียนอัจฉริยะ ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนโต้ตอบ แชร์ข้อมูล ทั้งไฟล์รูปภาพ เสียง Presentation ระหว่างกันได้รวดเร็วและง่ายมาก แม้ว่าจะอยู่กันคนละที่ก็ตาม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

ทุกวันนี้ เราสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้จากทุกที่ผ่านโลกออนไลน์ หากมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนาต่างๆ อยากจะดึงดูดผู้เรียนแล้วละก็  “Smart Classroom” คือโซลูชั่นที่สามารถช่วยได้อย่างดีเลยค่ะ

คลิกเน็กซ์ ของเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางระบบ Smart Classroom ให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการใช้งานจริงของผู้เรียนและผู้สอนของแต่ละสถาบัน ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อทางเราได้เลยนะคะ เรายินดีให้คำแนะนำทุกๆ ท่านค่ะRelated Articles

See All Post
Loading