ขอเชิญร่วมงาน Innovation & Security For Future Healthcare สัมมนาพิเศษสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

ปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล นำมาซึ่งความท้าทายในการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว, ความต้องการรับบริการด้านสาธารณสุขจากระยะไกล โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล, การเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว หรือการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้งานมากขึ้น

 

ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ ปัญหาเรื่องความปลอดภัย, ปัญหาข้อมูลรั่วไหล, ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ตลอดจนปัญหาความเสถียรของระบบ ดังนั้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข จึงควรดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลในด้านความปลอดภัย ทั้งการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการยกระดับ IT Infrastructure ให้ทันสมัย สามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆ รองรับความต้องการที่หลากหลายในอนาคต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Innovation and Security for Future Healthcare” ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท โดย บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำกลยุทธ์ทางด้าน “นวัตกรรม และเทคโนโลยี” มาใช้ในการบริหารจัดการในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาและการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย และปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยจะบรรยายเกี่ยวกับการนำนวัตกรรม AI diagnosis, IoT, Telemedicine, Self-service Platform, Medical Service Platform และ Digital Solution ต่างๆ มาใช้ในการรักษาและการให้บริการ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัย, การปกป้องข้อมูลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), การยกระดับความสามารถในรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

Clicknext เห็นว่าเนื้อหาในงานสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลเข้าร่วมงานสัมมนาฯ เพื่อที่จะสามารถนำ “นวัตกรรม และเทคโนโลยี” ดังกล่าวไปเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการในโรงพยาบาล เพื่อก้าวสู่ Smart Healthcare อย่างยั่งยืน และปลอดภัย

 

พบกับ กลยุทธ์ด้าน “นวัตกรรม และเทคโนโลยี”
ที่จะทำให้ทุกโรงพยาบาลก้าวสู่ Smart Healthcare ได้อย่างยั่งยืน และปลอดภัยขั้นสูงสุด


Clicknext ได้ร่วมกับพันธมิตร
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมงานสัมมนาสุด Exclusive

Innovation & Security For Future Healthcare

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 19.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท

 

ลงทะเบียน สำรองที่นั่งล่วงหน้า

หมายเหตุ: สัมมนาพิเศษ สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล (จำนวนจำกัด)

 

 Related Articles

See All Post
Loading